cách kiểm tra Bamboo Stylus hàng giả

Bút Bamboo Stylus hàng chính hãng và hàng nhái có điểm gì khác nhau

wacom-bamboo-stylus-mini-9ae74

Và Vỏ hộp của Bamboo Stylus bao giờ cũng có tích màu sắc của bút còn hàng nhái thì không (có thể sau bài viết