Ngọc Phỉ Thúy hàng kém chất lượng

Ngọc Phỉ Thúy thật có những đặc điểm gì

1448336433-cach-bai-tri-ty-huu-ngoc-phi-thuy-hop-phong-thuy

Hàng loại B: Xử lý tẩy trắng ngọc phỉ thúy Jadeit, mục đích chính là bỏ những tạp chất, tác động lên độ trong suốt