nhận biết đá thạch anh giả thế nào

Làm sao để biết đá thạch anh Thật và Giả chỉ bằng mắt thường

ngoc-hong-thach-anh

Khi chúng ta quan sát, đá thạch anh nhìn từ phái ngoài chỉ là những màu sắc bình thường, nhưng nếu chiếu ánh sáng trắng