nhận biết hổ phách giả thế nào

Nhận biết hổ phách Thật Giả có quá khó không

maxresdefault

Phương pháp tĩnh điện: Một cách khá là đáng tin cậy để phát hiện hổ phách giả là hãy nung thật nóng 1 chiếc kim