nhẫn lông đuôi voi hàng giả

Nhẫn lông đuôi voi Thật và Giả thường mang những đặc điểm khác nhau thế nào

nhan_long_voi1

Cách 2: Đốt long voi. Nếu có mùi khét thì đây chính là lông voi Thật vì bản chất lông voi là Protein – sợi